Wednesday, 1 April 2009

C4/W

Yn ddiweddar, er nid ydwyf yn siwr pryd, mae rhannau helaeth o wefan S4C yn cael ei gynnig yn y Saesneg yn ogystal â'r Gymraeg. Mae hyn hyn cynnwys y mwyafrif o'r microsites.

Ai'r prif alw dros sianel teledu Cymraeg, oedd fod digon o wasanaethau teledu Saesneg ar gael a dim digon o rhai Cymraeg? Dosraniad siaradwyr Cymraeg yw tua 20% yn ôl y cyfrifiad diwethaf, sydd yn cael ei adlewyrchu'n deg yn ôl y nifer o sianelau sydd ar gael.

Mae'n hawdd dweud felly fod adnoddau S4C yn cael ei ddefnyddio i greu cynnyrch Saesneg, pan fo egwyddor sylfaenol y sianel yw i greu cynnyrch i'r Gymraeg. Pa mor hir tan fydd y cynnyrch Cymraeg yn dechrau colli safon, drwy ildio amser ac adnoddau i greu cynnwys Saesneg (os nad yw'r safon wedi disgyn yn barod!)?

Ydi hyn yn dweud mwy am S4C, eu bod wedi colli bwriad bellach fel sianel a ddim yn gwybod beth i'w wneud, neu'n dweud mwy am gyrff fel y BBC a'u ffaeliadau'n creu cynnwys i'r Cymry di-Gymraeg?

Os oes cyfrwng Saesneg ar gael yn ogsytal â'r Gymraeg, beth yw'r ysgogiad i ddysgwyr ddod yn rhugl yn y Gymraeg? Ydi'r Gymraeg yn methu fel iaith i gyfathrebu gyda'i gynulleidfa, neu yw'r cynnwys ei hun yn ddiffygiol i gyfathrebu'n iawn?

Un esiampl o gael gwasanaeth uniaith Gymraeg ar raglen fel Sgorio er enghraifft: fy nghefnder sy'n digwydd wedi cael ei fagu a byw erioed yn Lloegr, yn uniaith Saesneg ar y cyfan, ac yn ddilynwr a chefnogwr brwd o bel-droed a Chymru, ond yn byw o fewn gafael S4C. Nid ydyw'n llawer o ots iddo nad ydio'n deall y cyfan sy'n cael ei ddweud, ond mae'n araf ddeall ac ehangu ei eirfa er y cyfyngiad. Os yw gwasanaeth S4C ar gael yn y Saesneg, byse fo ddim yn fwy fanteisiol iddo dewis y cyfrwng yma, a dysgu dim o'r Gymraeg, sy'n fwy ddealladwy iddo?

Channel 4 / Wales